Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą Kościoła dla wierzącego. Jest to ostatnie pożegnanie, którym wspólnota Kościoła wyprasza pomoc zmarłym, a żywym niesie pociechę i nadzieję.

1. O śmierci Parafianina należy bez zwłoki powiadomić duszpasterza i grabarza (Tomasz Siuda tel. 608-138-292), aby ustalić termin pogrzebu. Przekazanie informacji z opóźnieniem może spowodować konieczność przesunięcia terminu pogrzebu.

2. Następnie zgłaszamy pogrzeb w kancelarii parafii.

Wymagane dokumenty: 

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
  • Dokument USC dla zarządu cmentarza
  • Zaświadczenie o otrzymanych sakramentach świętych, gdy śmierć nastąpiła poza parafią (w szpitalu wystawia ks. kapelan)
  • Pisemne pozwolenie ks. proboszcza parafii miejsca pobytu, jeśli osoba zmarła nie należy do naszej parafii
  • Dokument potwierdzający dzierżawę grobu

3. Ustalamy przygotowanie grobu z grabarzem.

Zasady funkcjonowania cmentarza parafialnego tutaj.

Pogrzeb odbywa się, o ile nie ma innych przeszkód, trzeciego dnia od daty śmierci.

Ze względu na dużą liczbę zamawianych Mszy św. pogrzebowych, która przekracza możliwość odprawienia ich w parafii w porozumieniu z Parafialną Radą Duszpasterską informujemy, że w naszym kościele odprawiać będziemy 1/3 przyjętych intencji. Pozostałe będą przekazane do odprawienia poza parafią przez kapłanów chorych lub na misjach. Prosimy, aby do dwóch tygodni po pogrzebie przyjść do kancelarii celem ustalenia terminów Mszy św. odprawianych w parafii.

Aktualności

2 Niedziela Wielkiego Postu - 25 lutego 2024

Na niedzielną indywidualną Adoracje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie zapraszamy od godz. 12.00 do 17.15 do Gorzkich Żali. O godz.15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W każdy piątek o godz. 17.30 zapraszamy...


Zobacz więcej...

1 Niedziela Wielkiego Postu - 18 lutego 2024

Na niedzielną indywidualną Adoracje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie zapraszamy od godz. 12.00 do 17.15 do Gorzkich Żali. O godz.15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Składka inwestycyjna do skarbony i na konto...


Zobacz więcej...